سمت خدا

مطالب مذهبی، فرهنگی مفید را با دیگران سهیم می شوم

استغفار آثار فوق العاده زیادی داره و فقط برای آمرزش گناه و توبه نیست.

 به قول استاد هر وقت کم آوردی ، فراموشش نکن.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٢/۱٠ توسط عبدا... راستگو

نماز مانند لیموشیرین


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ توسط عبدا... راستگو

آیت الله بهجت:

ما به دنیا آمده ایم که  با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۳ توسط عبدا... راستگو


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٦/۱ توسط عبدا... راستگو


 أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى

روزی به آیت الله بهجت گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید .

فرمودند:

لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : "خدا می بیند" .

 

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٥/۱٢ توسط عبدا... راستگو