گناه غیبت - قسمت اول

-- تعریف غیبت

غیبت عبارت از متذکر شدن یا فهماندن عیب و نقص کسی در غیاب او به دیگران است. به تعبیر دیگر، غیبت آن است که در غیاب کسی به بیان آن‌چه مایه ناخشنودی او می‌شود ،بپردازند.

 

-- انواع غیبت

هر وسیله‌ای که نقص و عیب فرد دیگر را برساند ،غیبت محسوب می‌شود. چه گفتاری، چه به کنایه، چه به نوشتن و چه به رفتار.


-- فرق غیبت با بهتان  و تهمت

بهتان با تهمت یعنی نقص و عیبی را که در کسی وجود ندارد چه در حضورش و چه در غیابش به او نسبت بدهیم. ولی در غیبت عیبی که در شخصی وجود دارد را پشت سرش به او نسبت بدهیم.

 

منابع: اخلاق الهی  جلد 4(مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی) فصل غیبت،  کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی بحث غیبت(صفحه446) و چهل حدیث امام خمینی (ره) حدیث  19

/ 0 نظر / 26 بازدید