گناه غیبت - قسمت دوم

شنیدن غیبت

کسی غیبت را می‌شنود نیز حکم غیبت کننده را دارد و حرام است و لازم است که غیبت را انکار و حتی الامکان آن عیب و نقص را از مومنی که غیبتش شده است رد نماید و در صورتی که نتوانست رد و انکار نماید، سعی کند به طریقی مسیر بحث را عوض نماید و غیبت را قطع کند یا مجلس را ترک کند. و اگر هیچ کدام ممکن نبود در دل خشمگین و ناراحت باشد.

 

-         از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است:

به درستی که غیبت کردن از زنا بدتر است. زیرا مردی که زنا می‌کند و توبه می‌کند خدا توبه او را قبول می‌فرماید ولی غیبت کننده را خدا نمی‌آمرزد تا آن که غیبت او را کرده است از او بگذرد.

منابع: اخلاق الهی  جلد 4(مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی) فصل غیبت،  کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی بحث غیبت(صفحه446) و چهل حدیث امام خمینی (ره) حدیث  19


/ 0 نظر / 23 بازدید